MY_VMMENU_TITLE
11-372-h-12 B10 111 5100 PN100 ventil odkalovací

B10 111 5100 PN100 ventil odkalovací

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů.

POUŽITÍ

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 10
300 8
TECHNICKÝ POPIS

Ventil je opatřen dvěma ručními koly. Menší je nasazeno na vřeteno a slouží k očištění sedla od hrubších nečistot, větší je určeno k vlastnímu otevíránía zavírání ventilu. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D5 a f f2 d n Dk1 Dk2 kg
50 50 300 400 30 195 145 88 28 3 3 27 4 160 300 39

 

MATERIÁL

Těleso, třmen uhlíková ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene PD 005/1

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 100
Evidenční č. 11-372

×

TOP