MY_VMMENU_TITLE
11-241-h-1 V30 121 540 PN40 ventil přivařovací

V30 121 540 PN40 ventil přivařovací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,2
400 2,5

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z t Dk kg
15 15 130 188 12 1,5 100 3
25 25 160 206 18 1,5 100 3,5
40 40 200 295 19 2 200 9,5
50 50 230 300 21 1,5 200 14,5
65 70 290 320 26 1,5 200 21

 

MATERIÁL

Těleso, třmen uhlíková ocel na odlitky
Ucpávkové víko temperovaná litina
Kuželka, vřeteno korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 11-241

×

TOP