MY_VMMENU_TITLE
11-246-h-1 V30 113 540 PN40 ventil uzavírací s el. servopohonem

V30 113 540 PN40 ventil uzavírací s el. servopohonem

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,09
400 2,35

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pro DN 15 ÷ 100 pod kuželku. Pro jmenovité světlosti DN 125 ÷ 150 je směr proudění nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží k vytvoření potřebného tlakového spádu.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V1 D1 D2 D3 a f d n zdvih motor
15 15 130 77 95 65 47 16 2 14 4 12 dle konkrétní objednávky
25 25 160 90 115 85 68 18 2 14 4 18 dle konkrétní objednávky
40 40 200 123 145 110 88 18 3 18 4 19 dle konkrétní objednávky
50 50 230 124 160 125 102 20 3 18 4 21 dle konkrétní objednávky
65 70 290 147 180 145 122 22 3 18 8 26 dle konkrétní objednávky
80 80 310 157 195 160 133 24 3 18 8 34 dle konkrétní objednávky
100 100 350 192 230 190 158 24 3 22 8 38 dle konkrétní objednávky
125 125 400 249 270 220 184 26 3 26 8 54 dle konkrétní objednávky
150 150 480 277 300 250 212 28 3 26 8 61 dle konkrétní objednávky

 

MATERIÁL

Těleso a třmen uhlíková ocel na odlitky
Ucp. víko do DN 100 vč. temperovaná litina
Ucp. víko od DN 125 uhlíková ocel na odlitky
Kuželka do DN 100 vč. korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 125 uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou
Vřeteno korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je doporučeno montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nad ventilem. V ostatních polohách je nutná ochrana servomotoru proti případnému unikání a stékání pracovní tekutiny a servomotor musí být podepřen nebo uchycen na závěsu.

OVLÁDÁNÍ

Ventil se ovládá elektrickým servomotorem. Při přerušení dodávky elektrického proudu lze ventil ovládat ručně.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) před ventilem a za ventilem
- typ servomotoru, závěrnou rychlost, napájecí napětí a frekvenci
- pracovní prostředí (bez možnosti výbuchu nebo s možností výbuchu)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 11-246

×

TOP