MY_VMMENU_TITLE
12-236-h-1 V41 111 540 PN40 ventil s regulační kuželkou

V41 111 540 PN40 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,2
400 2,5

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojena s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (objemový průtok vody v m3/h o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D3 a f d n Dk kg kv
15 15 130 170 12 95 65 47 16 2 14 4 100 4,3 1,55
25 25 160 175 16 115 85 68 18 2 14 4 100 5,7 3,9/6,5
40 40 200 255 22 150 110 88 18 3 18 4 160 13 10,2/17,4
50 50 230 285 28 165 125 102 20 3 18 4 160 16,5 30
65 70 290 330 34 185 145 122 22 3 18 8 200 26 48
80 80 310 360 38 200 160 133 24 3 18 8 200 38 66
100 100 350 420 46 230 190 158 24 3 22 8 250 50 102
125 125 400 460 52 270 220 184 26 3 26 8 315 82 174
150 150 480 485 62 300 250 212 28 3 26 8 315 109 276

 

MATERIÁL

Těleso, třmen uhlíková ocel na odlitky
Ucp. víko do DN 100 vč. temperovaná litina
Ucp. víko od DN 125 uhlíková ocel na odlitky
Kuželka, vřeteno korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný provozní přetlak (MPa) před a za ventilem
- protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 12-236

×

TOP