MY_VMMENU_TITLE
12-121-h-1 V41 111 616 PN16 ventil s regulační kuželkou

V41 111 616 PN16 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
120 1,6
200 1,3
300 1

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojena s vřetenem. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (objemový průtok vody v m3/h o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D3 a f d n Dk kg kv
15 15 130 215 12 95 65 47 14 2 14 4 125 4 4,08
25 25 160 215 14 115 85 68 16 2 14 4 125 5,2 6,3
40 40 200 280 20 150 110 88 18 3 18 4 160 9,8 10,8/17,4
50 50 230 290 25 165 125 102 20 3 18 4 160 12,2 24
65 70 290 345 30 185 145 122 20 3 18 4 200 19,3 57
80 80 310 355 32 200 160 133 22 3 18 8 200 24 87
100 100 350 440 42 220 180 158 24 3 18 8 250 40 123
125 125 400 485 50 250 210 184 26 3 18 8 250 58 186
150 150 480 530 60 285 240 212 26 3 22 8 315 84 273

 

MATERIÁL

Těleso, třmen šedá litina
ucpávkové víko šedá litina
Kuželka, sedlo, vřeteno korozivzdorná ocel
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) před a za ventilem
- protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 12-121

×

TOP