MY_VMMENU_TITLE
12-126-h-1 V41 113 616 PN16 ventil s reg. kuželkou a el. servomotorem

V41 113 616 PN16 ventil s reg. kuželkou a el. servomotorem

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 1,28
300 0,96

 

U ventilu z titulu funkce nelze zaručit těsnost, a proto v případě požadavku těsnosti je třeba zařadit do potrubí ventil uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Polohu kuželky je možno sledovat podle ukazatele zdvihu. Vřeteno je na víku utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

FUNKCE

Ventil reguluje průtok pracovní látky v sedle ventilu regulační kuželkou. Kuželka je řešena pro lineární charakteristiku. Hodnotu objemového množství pracovní látky udává Kv číslo (objemový průtok vody v m3/h o hustotě 1000 kg/m3 při tlakovém spádu na ventilu 0,1 MPa).

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V1 D1 D2 D3 a f d n kv zdvih motor
15 15 130 88 95 65 47 14 2 14 4 4,08 12 na konkrétní poptávku
25 25 160 88 115 85 68 16 2 14 4 6,3 14 na konkrétní poptávku
40 40 200 110 150 110 88 18 3 18 4 10,8/17,4 20 na konkrétní poptávku
50 50 230 110 165 125 102 20 3 18 4 24,6 25 na konkrétní poptávku
65 70 290 135 185 145 122 20 3 18 4 57 30 na konkrétní poptávku
80 80 310 140 200 160 133 22 3 18 8 87 32 na konkrétní poptávku

 

MATERIÁL

Těleso, víko šedá litina
ucpávkové víko šedá litina
Kuželka, vřeteno, sedlo korozivzdorná ocel
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je doporučeno montovat do vodorovného potrubí se servomotorem nad ventilem. V ostatních polohách je nutná ochrana servomotoru proti případnému unikání a stékání pracovní tekutiny a servomotor musí být podepřen nebo uchycen na závěsu.

OVLÁDÁNÍ

Ventil se ovládá elektirckým servomotorem. Při přerušení dodávky elektrického proudu lze ventil ovládat ručně.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandartních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa) před ventilem a za ventilem
- protékající množství (pro vodní páru v kg/h, pro kapaliny v m3/h, pro plyny v Nm3/h)
- typ servomotoru, závěrečnou rychlost, napájecí napětí a frekvenci
- pracovní prostředí (bez možnosti výbuchu nebo s možností výbuchu)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 12-126

×

TOP