MY_VMMENU_TITLE
11-351-h-1 V45 181 3250 PN250 ventil uzavírací kombinovaný

V45 181 3250 PN250 ventil uzavírací kombinovaný

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 25
300 20
400 16

Materiál 15 128

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 25
300 25
400 20
550 16

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je nástavcového provedení. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je v nástavci utěsněno ucpávkou. Ventily se vyrábí jako kombinované, tzn. na vstupní straně jsou opatřeny přírubou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z Dk Dt t kg
10 8 85 75 6 100 14 3 1,7

 

MATERIÁL

Těleso uhlíková nebo slitinová ocel
Nástavec slitinová ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná ocel + návar
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene ucpávky PD 005/1

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 250
Evidenční č. 11-351

×

TOP