MY_VMMENU_TITLE
11-346-h-1 V46 111 3250 PN250 ventil uzavírací

V46 111 3250 PN250 ventil uzavírací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 25
200 25
300 20
400 16

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací nebo regulační kuželka. Vřeteno je ve ve vodící části tělesa utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D6 a f d n Dk kg
15 15 230 215 13 125 90 45 32 2 18 4 125 10
25 25 260 310 25 145 105 70 35 2 23 4 200 15
40 40 300 350 28 185 135 900 40 3 27 4 250 25

 

MATERIÁL

Těleso uhlíková nebo slitinová ocel
Třmen uhlíková nebo slitinová ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel
Těsnění vřetene ucpávky se volí dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 250
Evidenční č. 11-346

×

TOP