MY_VMMENU_TITLE
11-331-h-19 V30 121 3100 PN100 ventil uzavírací přivařovací

V30 121 3100 PN100 ventil uzavírací přivařovací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 10
200 10
300 8
400 6

Materiál 15 128

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 10
300 8,9
400 8
550 6,3
TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN Lp Dt dt t α kg
15 120 22 16,8 2,5 45 5,2
25 130 28 26 1 35 8,1
40 150 39,3 37,3 1 35 16,1

 

DN D L V z D1 D2 D5 D6 a f f2 d n Dk kg
15 15 210 255 20 105 75 40 47 20 2 3 14 4 125 7,5
25 25 230 310 30 140 100 58 68 24 2 3 18 4 160 12,4
40 40 260 390 50 170 125 76 88 26 3 3 23 4 200 24,5

 

MATERIÁL

Těleso, třmen uhlíková nebo slitinová ocel
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 100
PN 100
Evidenční č. 11-331
11-331

×

TOP