MY_VMMENU_TITLE
11-301-h-195 V30 111 5100 PN100 ventil uzavírací

V30 111 5100 PN100 ventil uzavírací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 42 2643.1

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 10
200 10
300 8
400 6

 

Materiál 42 2744.5

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 10
300 8,9
400 8
550 3,42

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pro DN 50 je pod kuželku, pro DN 65 je nad kuželku s vnitřním obtokem, který slouží k vytvoření potřebného tlakového spádu.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V z D1 D2 D3 D5 D6 a f f2 d n Dk kg
50 50 300 410 50 195 145 102 88 102 28 3 3 26 4 250 32
65 65 340 445 30 220 170 122 110 122 30 3 3 26 8 320 46

 

MATERIÁL

Těleso, třmen uhlíková nebo slitinová ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel
Kuželka uhlíková nebo slitinová ocel (návar)
Těsnění vřetene ucpávky volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 63
PN 100
Evidenční č. 11-301
11-301

×

TOP