MY_VMMENU_TITLE
11-231-h-1 V25 111 525 PN25 ventil uzavírací s vlnovcem

V25 111 525 PN25 ventil uzavírací s vlnovcem

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
20 2,5
100 2,2
200 1,9
300 1,6
400 1,5

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je hlavicový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je otočně spojená s vřetenem. Svařenec vlnovce je ve své horní části pevně spojen s hlavicí. Vřeteno je navíc utěsněno ucpávkovými kroužky. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V D1 D2 D3 a f d n Dk kg
200 200 600 600 360 310 283 30 3 27 12 400 185

 

MATERIÁL

Těleso uhlíková ocel na odlitky
Hlavice manganová ocel na odlitky
Vlnovec austenitická korozivzd. ocel
Kuželka, vřeteno korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3110) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3130) nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 25, PN 40
Evidenční č. 11-231

×

TOP