MY_VMMENU_TITLE
14-341-h-1 Z15 117 3160 PN160 ventil zpětný

Z15 117 3160 PN160 ventil zpětný

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny.

V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 16
200 16
300 13
400 10

Materiál 15 128

Teplota (°C) Tlak (MPa)
 200  16
 300  16
 400  13
 575  10

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je volně vedena čepem ve víku. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V D1 D2 D6 a f d n kg
15 15 210 95 105 75 45 28 2 14 4 6
25 25 230 115 135 100 65 31 2 18 4 9,8
40 40 260 145 165 125 85 35 3 23 4 17,5

MATERIÁL

Těleso, víko uhlíková nebo slitinová ocel
Čep korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 160
Evidenční č. 14-341

×

TOP