MY_VMMENU_TITLE
14-346-h-1 Z15 117 3250 PN250 ventil zpětný

Z15 117 3250 PN250 ventil zpětný

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny pro pracovní tlaky a teploty:

Materiál 11 416

Teplota (°C) Tlak (MPa)
-20 25
200 25
300 20
400 16

Materiál 15 128

Teplota (°C) Tlak (MPa)
 200  25
 300  25
 400  20
 575  16

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je volně vedena čepem ve víku. Směr proudění je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V D1 D2 D6 a f d n kg
15 15 230 80 125 90 45 32 2 18 4 9
25 25 260 95 145 105 70 35 2 23 4 11
40 40 300 130 185 135 90 40 3 27 4 13

MATERIÁL

Těleso, víko uhlíková nebo slitinová ocel
Čep korozivzdorná ocel
Kuželka korozivzdorná nebo slitinová ocel

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 250
Evidenční č. 14-346

×

TOP