MY_VMMENU_TITLE
14-236-h-1 Z15 117 540 PN40 ventil zpětný

Z15 117 540 PN40 ventil zpětný

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,2
400 2,5

 

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá kuželka. Kuželka je volně vedena ve víku. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

DN D L V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 130 66 95 65 47 14 2 14 4 3
25 25 160 79 115 85 68 16 2 14 4 5
40 40 200 101 150 110 88 18 3 18 4 9,7
50 50 230 113 165 125 102 20 3 18 4 13
65 70 290 123 185 145 122 22 3 18 4 21
80 80 310 144 200 160 133 24 3 18 8 29
100 100 350 174 230 190 158 24 3 22 8 43
125 125 400 219 270 220 184 26 3 26 8 70
150 150 480 241 300 250 212 28 3 26 8 98
200 200 600 286 375 320 285 34 3 30 12 188

 

MATERIÁL

Tělěso, víko uhlíková ocel na odlitky
Kuželka korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)

ZKOUŠENĺ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNĺ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 14-236

×

TOP