MY_VMMENU_TITLE
14-121-h-1 Z16 117 616 PN16 ventil zpětný

Z16 117 616 PN16 ventil zpětný

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITÍ

V základním provedení jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění pracovní látky. Je určen pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
120 1,6
200 1,3
250 1,1
300 1

 

Nejnižší dovolený pracovní přetlak je 0,08 MPa.Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je víkový. V tělese je zaválcováno sedlo, na které dosedá kuželka. Kuželka je volně vedena ve víku, do sedla je dotlačována pružinou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN D L V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 130 75 95 65 47 14 2 14 4 2,2
20 20 150 75 105 75 58 14 2 14 4 3
25 25 160 75 115 85 68 16 2 14 4 3,6
32 32 180 80 140 100 78 16 2 18 4 5
40 40 200 85 150 110 88 18 3 18 4 7,5
50 50 230 95 165 125 102 20 3 18 4 9,5
65 70 290 120 185 145 122 20 3 18 4 16
80 80 310 130 200 160 138 22 3 18 8 20
100 100 350 155 220 180 158 24 3 18 8 31
125 125 400 180 250 210 188 26 3 18 8 48
150 150 480 200 285 240 212 26 3 22 8 67
200 200 600 260 340 295 268 30 3 22 12 152

MATERIÁL

Těleso, víko šedá litina
Kuželka do DN 50 vč. korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 65 uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou
Sedlo korozivzdorná ocel
Pružina do DN 50 vč. drát z korozivzdorné oceli
Pružina od DN 65 drát z uhlíkové oceli

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí s víkem nahoře.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 14-121

×

TOP