MY_VMMENU_TITLE
14-241-h-1 Z25 111 540 PN40 ventil zpětný uzavíratelný

Z25 111 540 PN40 ventil zpětný uzavíratelný

Zpětný a uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

POUŽITĺ

V základním provedení jako zpětný a uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
200 4
300 3,2
400 2,5

 

 

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Kuželka je volně vedena na vřeteni. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

DN D L V z D1 2 D3 a f d n Dk kg
15 15 130 160 7 95 65 47 16 2 14 4 100 4,4
25 25 160 190 10 115 85 68 18 2 14 4 100 5,7
40 40 200 265 14 150 110 88 18 3 18 4 200 13
50 50 230 270 14 165 125 102 20 3 18 4 200 16
65 70 290 320 16 185 145 122 22 3 18 8 250 26
80 80 310 325 19 200 160 133 24 3 18 8 250 32
100 100 350 390 24 235 190 162 24 3 22 8 315 55

 

MATERIÁL

Těleso a třmen uhlíková ocel na odlitky
Ucpávkové víko temperovaná litina
Kuželka do DN 50 vč. korozivzdorná ocel
Kuželka od DN 65 uhlíková ocel s návarem těsnící plochy nerezovou elektrodou
Vřeteno korozivzdorná ocel
Sedlo korozivzdorná ocel (návar)
Těsnění vřetene volí se dle druhu pracovní látky

ZKOUŠENĺ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060 část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do vodorovného potrubí se svislým vřetenem a ručním kolem nahoře.

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem pro uzavírání. Po vytočení vřetene do krajní horní polohy pracuje samočinně, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 40
Evidenční č. 11-241

×

TOP