MY_VMMENU_TITLE
14-201-h-12 Z35 117 5250 PN250 ventil zpětný do svislého potrubí

Z35 117 5250 PN250 ventil zpětný do svislého potrubí

Samostatný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin.

POUŽITÍ

Jako samostatný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
300 20

 

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek s dvojím vedením, horním vkládaným a dolním odlitým. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku. Je určen do svislého výtlačného potrubí.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN L D1 D2 D6 a f f2 d n kg
65 200 230 18 130 48 3 3 27 8 29,9
100 230 295 235 170 57 3 3 33 8 62,4
150 300 390 320 240 70 3 3 36 12 133

 

MATERIÁL

Těleso uhlíková ocel na odlitky
Kuželka korozivzdorná ocel
Vedení kuželky uhlíková ocel
Pouzdra ČSN 02 3499
Těsnící plochy sedla a kuželky korozivzdorná ocel (návar)

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Samočinné, tlakem pracovní látky na kuželku, která svým pohybem zabraňuje zpětnému proudění a rázům pracovní látky.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
PN 63
PN 160
Evidenční č. 14-201
14-201
14-201

×

TOP