MY_VMMENU_TITLE
14-221-h-12 Z40 117 563 PN63 ventil zpětný do svis. potrubí s automatickým přepouštěním

Z40 117 563 PN63 ventil zpětný do svis. potrubí s automatickým přepouštěním

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin.

POUŽITÍ

Jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
300 5

 

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek s dvojím vedením, horním vkládaným a dolním odlitým. Množství nejmenšího odběru omezuje vyměnitelná škrtící clona, u které se velikost průtočného otvoru stanovuje u jednotlivých případů podle stávajících průtokových a tlakových poměrů. Rozšiřující kanál expanderu na výstupní straně clony snižuje výtokovou rychlost provozní tekutiny. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN L L1 V D1 D2 D3 D5 D1' D2' D3' D5' a f f2 d n a' f' f2' n' d' kg
65 340 192 110 200 160 132 110 135 100 - 58 26 3 3 23 8 24 2 3 4 18 40
80 380 200 120 210 170 142 121 135 100 - 58 28 3 3 23 8 24 2 3 4 18 46
100 430 215 125 250 200 170 150 165 125 - 76 30 3 3 30 8 26 3 3 4 23 64
125 500 230 140 295 240 205 176 165 125 96 76 34 3 3 30 8 26 3 3 4 23 68
150 550 230 190 340 280 240 204 220 170 140 110 36 3 3 33 8 30 3 3 8 27 120

MATERIÁL

Těleso, expander uhlíková ocel na odlitky
Kuželka korozivzdorná ocel
Přepouštěcí píst korozivzdorná ocel
Vedení kuželky uhlíková ocel
Pouzdra ČSN 02 3499
Těsnící plochy sedla a kuželky korozivzdorná ocel (návar)

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Polohou uzávěru je dána funkce přepouštěcího šoupátka, které uzavírá nebo otevírá průtok přepouštěcím kanálem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
PN 63
Evidenční č. 14-221
14-221

×

TOP