MY_VMMENU_TITLE
14-221-h-1 Z40 117 516 PN16 ventil zpětný do svis. potrubí s automatickým přepouštěním

Z40 117 516 PN16 ventil zpětný do svis. potrubí s automatickým přepouštěním

Samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin.

POUŽITÍ

Jako samočinný uzávěr zamezující zpětnému proudění vody a neagresivních kapalin, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota (°C) Tlak (MPa)
300 1,3

 

Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Těleso je odlitek s dvojím vedením, horním vkládaným a dolním odlitým. Množství nejmenšího odběru omezuje vyměnitelná škrtící clona, u které se velikost průtočného otvoru stanovuje u jednotlivých případů podle stávajících průtokových a tlakových poměrů. Rozšiřující kanál expanderu na výstupní straně clony snižuje výtokovou rychlost provozní tekutiny. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá uzavírací kuželka. Směr proudění pracovní látky je pod kuželku.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

DN L L1 V D1 D2 D3 D5 D1' D2' D3' D5' a f f2 d n a' f' f2' n' d' kg
65 290 150 90 180 145 122 - 115 85 68 - 18 3 3 18 4 16 2 - 4 14 23,5
80 310 154 100 195 160 138 - 115 85 68 - 20 3 3 18 4 16 2 - 4 14 26
100 350 200 110 215 180 158 - 145 110 88 - 20 3 3 18 8 18 3 - 4 18 41
125 400 210 125 245 210 188 - 145 110 88 - 22 3 3 18 8 18 3 - 4 18 49
150 480 260 160 280 240 212 - 180 145 122 - 22 3 3 23 8 22 3 - 8 18 76

MATERIÁL

Těleso, expander uhlíková ocel na odlitky
Kuželka korozivzdorná ocel
Přepouštěcí píst korozivzdorná ocel
Vedení kuželky uhlíková ocel
Pouzdra ČSN 02 3499
Těsnící plochy sedla a kuželky korozivzdorná ocel (návar)

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Ventil je nutno montovat do svislého potrubí.

OVLÁDÁNÍ

Polohou uzávěru je dána funkce přepouštěcího šoupátka, které uzavírá nebo otevírá průtok přepouštěcím kanálem.

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

Název Hodnota
Norma PN 16
Evidenční č. 14-221

×

TOP