MY_VMMENU_TITLE
66-301-h-1 H3001 PN4 výtokový stojan ejektorový

H3001 PN4 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

POUŽITĺ

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.). Nejvyšší dovolený pracovní přetlak je 0,4 MPa.

TECHNICKÝ POPIS

Výtokový stojan ejektorový je v podstatě hygienická nezamrzající studnice. Spočívá na tělese ventilu, ve kterém je umístěn ventilový uzávěr s ejektorem. Po otevření ventilu stlačením ruční páky, stoupá voda trubkou a vytéká ze stojanu. Pustí-li se páka, ventil se uzavře tlakem pružiny. Voda, která zůstane ve stoupající trubce, vyteče do šachtové trubky stojanu, mající otvor pro odvodnění. Při opětovném stlačení ruční páky proudící voda vysaje ejektorem zbylou vodu.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

66-301-c-3 H3001 PN4 výtokový stojan ejektorový

 Připojení je nátrubkové s trubkovým závitem G 3/4˝.

MATERIÁL

Hlavní díly šedá litina
Ventil, sedlo ventilu mosaz
Ejektorová část mosaz
Vnitřní trubka ocel
Ruční páka temperovaná litina

MONTÁŽ

Může být zakopán v zemi nebo umístěn v šachtě. Před stojanem je osazena uzavírací armatura.

OVLÁDÁNĺ

Ruční pákou

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)

POZNÁMKA

Výtokový stojan H3001 je zastraralý model, doporučujeme jej nahrazovat novějším typem H8001.

Název Hodnota
Norma PN 4
Evidenční č. 66-301

×

TOP