MY_VMMENU_TITLE

ČSN 13 7531 PN250 kondenzační smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou a k přivaření

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny

ČSN 13 7532 PN250 kondenzační smyčka stočená s nátrubkovou přípojkou a čepem

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny

ČSN 13 7540.1 těsnění ploché pro tlakoměrové přípojky

Speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky.

D71 118 016 PN16 filtr nerezový

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci...

D71 118 540 PN40 filtr

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci...

D71 118 616 PN16 filtr

K zachycování mechanických nečistot v potrubí, které obsahuje přepravovaná pracovní tekutina. Zajišťuje správnou funkci...

DIN 16 262 PN25 kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou

Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým...

DIN 16 263 PN25 kohout tlakoměrový zkušební čepový s nátrubkovou přípojkou

Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým...

E290A394 3/4" Tlakem ovládaný ventil ASCO

Tlakem ovládaný ventil 290 2/2 NC G3/4 Průměr operátoru 50 mm U tohoto ventilu se bude ukončovat výroba, do...

E290D0330SA0000 3/4" Tlakem ovládaný ventil ASCO

Tlakem ovládaný ventil 290 Next-Gen 2/2 NC G3/4 Průměr operátoru 50 mm Tento produkt můžete také zakoupit na...

H2001 PN10 hydrant podzemní

Hydrant podzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely

H2003 PN10 hydrant nadzemní

Hydrant nadzemní je zařízení pro odběr studené vody z vodovodních řádů, především pro protipožární účely.

H3001 PN4 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

H8001 výtokový stojan ejektorový

Výtokový stojan ejektorový se používá k odběru vody pro veřejné účely (ulice, tržiště, nádraží apod.).

K85 111 016 PN16 kohout kulový nerezový

Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry, na zvláštní požadavek i pro plyny. Použití je omezeno druhem, teplotou a...

K85 111 516 PN16 kohout kulový

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a páry.

K85 111 540 PN40 kohout kulový

Uzavírací orgán pro vodu, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

K85 111 563 PN63 kohout kulový

Uzavírací orgán pro vodu, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

K85 111 616 PN16 kohout kulový

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a páry.

K85 112 540 PN40 kohout kulový s převodem

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a páry.

K85 171 016 PN16 kohout kulový nerezový

Uzavírací orgán pro agresivní kapaliny a páry, na zvláštní požadavek i pro plyny. Použití je omezeno druhem, teplotou a...

K85 171 516 PN16 kohout kulový

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresívní kapaliny a páry.

K85 171 540 PN40 kulový kohout

uzavírací orgán pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) i jiné neagresivní tekutiny

K85 171 563 PN63 kohout kulový

Uzavírací orgán pro topné plyny (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan) i pro jiné neagresivní tekutiny.

×

TOP