MY_VMMENU_TITLE

V40 111 3250 PN250 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V40 111 4100 PN100 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V40 111 4160 PN160 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V40 111 4250 PN250 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V40 121 3100 PN100 ventil přivařovací s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V40 121 4100 PN100 ventil přivařovací s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V41 111 540 PN40 ventil s regulační kuželkou

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

V41 113 540 PN40 ventil s reg. kuželkou a el. servopohonem

Regulační orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

Y 1020.1 DN40-300 zemní souprava šoupátková

Pro ovládání vodárenských šoupátek (EKO) DN 40 ÷ 300, uložených v zemi, s krycí hloubkou Rd 1,5 m.

Y 1021 Zemní souprava pro Ke 181

Pro ovládání uzávěrů uzavíracích ventilů Ke 181, použitých jako uzavírací armatura na vodovodních přípojkách s krycí...

Y 4504 poklop šoupátkový

Poklopy šoupátkové se používají k ochraně ovládacího konce zemní soupravy šoupátkové, osazené na potrubí, před...

Y 4510 poklop ventilový

Poklopy ventilové se používají k ochraně ovládacího konce zemní soupravy, osazené na potrubí, před zasypáním zeminou.

Y 4522 poklop hydrantový

Poklopy hydrantové se používají k ochraně ovládacího konce podzemního hydrantu před zasypáním zeminou.

Y1020 DN300-600 zemní souprava šoupátková

Pro ovládání vodárenských šoupátek uložených v zemi.

. V30 111 616 PN16 ventil uzavírací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny

. V30 111 540 PN40 ventil uzavírací

Uzavírací orgán pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

B10 111 4100 PN100 ventil odkalovací

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů.

B10 111 4250 PN250 ventil odkalovací

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů.

B10 111 5100 PN100 ventil odkalovací

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů.

B10 111 540 PN40 ventil odkalovací

Pro vypouštění kotelního bahna a kalů z parních kotlů.

B25 111 4100 PN100 ventil odluhovací

Pro trvalé odluhování parních kotlů

B25 111 4250 PN250 ventil odluhovací

Pro trvalé odluhování parních kotlů

B25 111 540 PN40 ventil odluhovací

Pro trvalé odluhování parních kotlů.

C09 111 016 PN16 ventil uzavírací nerezový (možno s reg. kuželkou)

Uzavírací orgán (popř. regulační) v chemickém průmyslu pro agresivní média, kapaliny, páry a plyny. Vhodnost použití je...

×

TOP